Witness II – The Good Night Chronicles

Do not go gentle into that good night

Do not go gentle into that good night,
Old age should burn and rave at close of day;
Rage, rage against the dying of the light.

Though wise men at their end know dark is right,
Because their words had forked no lightning they
Do not go gentle into that good night.

Rage, rage against the dying of the light.
 ~ Dylan Thomas


Witness: The Good Night Chronicles är en modern lajvserie i flera delar. Med element av mysterier och skräck utforskar serien de olika övernaturliga grupperingarnas livsöden. Serien ordnas av Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria r.f. under året 2019. Anmäl dig, om du vågar.

Notiser

Laddar ...