Bakgrundshistoria

Det är skäl att minnas ordspråket ”Segraren är den som skriver historien”. Olika fraktioner ser olika på vad som egentligen hänt och vem som är skyldig till vad. Verkligheten är subjektiv. Således är de historiska texterna på sina ställen medvetet luddigt skrivna.