Vittnen (Homo Sapiens Testimonia)

Bakgrund & uppkomst

Berättelser från antiken om hjältefigurer som stred mot övernaturliga väsen och uträttade till synes övermänskliga bragder är lätta att föreställa sig som sin tids vittnen: personer som kunde möta det övernaturliga — och besegra det. Men med tiden förändras världen: många faror som hotade mänskligheten försvann eller glömdes bort. Beskyddarna behövdes inte längre. Endast när det övernaturliga hotet var som störst kunde krafterna återkomma för en kort tid. För de vittnen som numera finns i Österbotten aktiverades deras krafter i slutet av 2009, när fruktansvärda makter drog fram över landsbygden och nästan förändrade världens öde.

Alla människor har latenta krafter inom sig, men alla som utsätts för det övernaturliga blir nödvändigtvis inte vittnen. Det är allmänt ansett att det är närkontakt med det övernaturliga, vanligtvis i en hotfull situation, som väcker och börjar utveckla ens krafter. De som överlever sitt första möte med det övernaturliga, och finner andra vittnen, har ofta en större sannolikhet att överleva i fortsättningen. Såvitt man vet fortsätter ens förmågor att utvecklas så länge man är i kontakt med det övernaturliga. För många är det en tärande fysisk och mental process att möta det övernaturliga samt att använda ens förmågor. I något skede verkar vittnena nå en gräns för hur mycket deras förmågor kan vidgas och utökas. Alla vittnen har inte likadana förmågor, utan de är kopplade till ens personlighet och värderingar samt ens syn på det övernaturliga.

Nutid

Efter händelserna 2009—2010 i Österbotten har vittnena skapat en organisation med högsäte i Vasa. Trots de konflikter som funnits med de övernaturliga grupperna, främst varulvarna och vampyrerna, råder det nu en bräcklig fred mellan samtliga grupper. Vittnenas organisation leds i militärstil av Sara Anttila. Hon är ett av vittnena som var med och förhindrade demonens framfart under Stormnatten. Det finns idag cirka 40 vittnen runtom Österbotten, varav de flesta bor i Vasa. Många vittnen ser det idag som sin plikt att skydda den ovetande befolkningen från de övernaturliga gruppernas hot. De är en högst disciplinerad och väl fungerande militär styrka som snabbt har vuxit sig starka och numera ingjuter respekt och även skräck i många övernaturliga varelser.

Bevittnandet av det övernaturligas existens är ingenting man lätt glömmer. Mötet förvandlar betraktaren från lyckligt ovetande till en individ ständigt vaksam mot de faror som existerar runtom. Människor runt vittnena har ofta råkat i korselden när de kommit sanningen för nära. Man vet inte om samhället skulle tåla sanningen, eller om det skulle kollapsa till följd. Därför avger vittnen numera en ed, där de lovar att hålla det övernaturliga hemligt från de ovetande människorna, även de närmaste anhöriga. Det övernaturliga samt vittnesorganisationen har förstås per nödtvång kontakt med vanliga människor (främst polis och myndigheter), men håller allt övernaturligt dolt från dem.

Rådet och vittnens roll

Efter Stormnatten har vittnena, till en början under Nova Sirén, tillsammans med de övriga grupperna bildat ett råd. Rådet består av en representant från vittnena, fae, varulvarna och vampyrerna samt suppleanter för dessa. Rådets syfte var från början att skapa villkoren för fred mellan de olika grupperna efter Stormnatten. Rådets första uppgift var att bestämma vad som skulle ske med kistan som demonen hade funnits i. I brist på bättre alternativ bestämdes att kistan skulle placeras i Fae-världen, tills man kommer fram till en bättre lösning eller listar ut hur man kan förstöra kistan slutgiltigt.

Rådet består idag av följande individer:

Rådet ses idag som det beslutsfattande organet när det kommer till saker som berör hela den övernaturliga världen i Österbotten. Rådet ser till att överenskomna lagar följs medan vittnena i huvudsak fungerar som polisstyrka. Tidigare fanns det även medlemmar av andra grupper med i denna styrka, men med tiden övergick ansvaret och uppdragen enbart till vittnena. Denna styrka har fått smeknamnet WATCH. Vissa röster inom det övernaturliga samhället menar dock att WATCH är en grupp översittare, som använder sina krafter bäst de önskar för att terrorisera och även skada andra. I början fick rådet en del rapporter om vittnen som hade missbrukat sin makt, men de upphörde snabbt sedan Sara Anttila fått höra om saken.