Magiker

Bakgrund & uppkomst

Ordet magiker förknippas starkt med fiktiva personer så som Gandalf från ”Sagan om Ringen”, keltiska druider, The Golden Dawn och den ceremoniella magikern Alesteir Crowley, eller med figurer med fantastiska förmågor i fantasy-spel. Sanningen är att alla dessa saker ligger väldigt nära sanningen när det kommer till vad magiker är och varifrån de kommer.

Magiker har troligtvis funnits sedan vi klev ut ur grottorna för tusentals år sedan. De har genom tiden varit tolkare av himlarnas tecken, stjärnskådare, stammars helare och vägledare och de som stått i nära kontakt med de gudar eller andar som man dyrkat. I modernare tider stöter man på häxor och de som dyrkat naturen, dansat med Faes varelser i gläntorna och de som försökt åkalla demoner. Vissa har enbart haft en djupare kunskap eller förståelse för sin omvärld, medan andra har studerat de arkana mysterierna sedan antiken. Gudafigurer så som Hermes, Diana, Ceridwen, Thoth, Isis, Odin, Freja och Väinämöinen, för att nämna några, har alla dyrkats och dyrkas än idag och ses som beskyddare och givare av magiska krafter och ockult kunskap.

Hur magiker har kommit till eller vad som exakt möjliggör att man blir en magiker är någonting som man debatterat i de magiska cirklarna under flera tusen år. Det som man är överens om är att det kräver tid, träning och en stark vilja att bli en magiker. Idag har intresset för magi börjat komma tillbaka till allmänheten, till stor del tack vare uppkomsten av The Golden Dawn och Alesteir Crowley, som var en av sin tids främsta och mest välkända magiker. Häxjakten under medeltiden var inget man lätt glömde, varken inom de magiska kretsarna eller inom samhället överlag, men sedan 1800-talets slut är magi inte längre ett tabubelagt ämne.

Nutid

Idag är intresset bland allmänheten för magi större än vad den varit på flera hundra år. Nyhedendomen har vuxit starkt sedan början av 1900-talet och många har börjat identifiera sig som wiccaner, shamaner eller magiker i någon form. Samtidigt har man börjat dyrka många av de forna gudarna pånytt. Även områden som astrologi, örtkunskap, healing och användning av föremål såsom tarotkort och kristaller har blivit allt vanligare. Ytterst få personer studerar dock det som kallas den ”sanna magins väg”. De som gör det har, tack vare den moderna teknologin, lättare att få tag på texter och information som tidigare varit mycket svårtillgängliga. Man har skapat ett globalt nätverk, ”The Qabalistic Order”, och endast initierade medlemmar av orden vet och känner till ordens välbevarade hemligheter, det sanna namnet av orden och dess syfte. Såvitt man vet kan man inte ansöka om medlemskap till orden, utan man blir kallad och måste klara av initeringsprövningarna för att bli accepterad som medlem.

Natur

Magiker är till sitt ursprung människor som kommit över ockult magisk kunskap och använder den för att ändra verkligheten till sin fördel. Förändringen kommer alltid med ett pris. Magi är farligt och fiender finns det ofta gott om, vilket har gjort magikerna pedanta, paranoida och till viss del morallösa. De omger sig vanligen med magiska fällor och är noga med att inte lämna spår efter sig när de utför sina verk. En magiker har vanligen några destruktiva magiska förtrollningar i beredskap, vilket gör magiker farliga, speciellt ifall de ställs med ryggen mot väggen utan något att förlora. Sina krafter till trots är magiker ändå i grund och botten människor, med mänskliga brister.

Krafter

Den ockulta magins hemligheter är så väl vaktade att ingen utom de invigda vet vad som kan och inte kan göras med magi. Det lilla man vet är att magin kräver en hel del praktiska förberedelser. Magin är en precis vetenskap, som är begränsad till förtrollningens utformning och omfattning. Magikerna behöver i regel ingredienser för att bruka sin magi. Vissa ingredienser är synnerligen känsliga och kräver magikerns villighet att bortse från lagar, moral och etiskt tänkande. Detta, tillsammans med det faktum att magiker har använt det övernaturliga folket som provkaniner samt deras tydliga megalomani, har gjort magikerna fruktade och hatade.

Det finns också en stor risk som följer med användandet av magi. Det kan kallas för magins paradox. Detta innebär att varje misstag i förtrollningen medför en sannolikhet att förtrollningen antingen misslyckas, upphävas eller förändras till någonting annat genom att den fysiska världens stöttepelare rubbas. I värsta fall kan en magikers misstag få dödliga följder.

Aktuella händelser

Man har börjat känna av den kraft som byggs upp inuti Fae-världen och många magiker runtom världen har uttryckt sin oro för vad som håller på att ske i Österbotten. Samtidigt är vissa nyfikna på de möjligheter som detta medför. Ryktet om vad som hänt i samband med Stormnatten har nått mångas öron och man överväger hur man ska närma sig detta dilemma. Å ena sidan finns det enligt rykten ett extremt kraftigt föremål i Fae-världen som härstammar från avgrunden. Å andra sidan menar vissa att slöjan mellan vår värld och Fae sakta men säkert håller på att slitas sönder på grund av den kraft som föremålet för med sig. Ifall detta skulle ske finns det en enorm risk för en kosmisk balansrubbning. Vad detta skulle innebära för vår värld såväl som för alla andra plan av existens är en skrämmande tanke. Det finns även ett intresse att undersöka Fae närmare och få reda på exakt vad detta föremål är. Dock fruktar många också vad detta föremål kan föra med sig ifall det återvänder till de levandes värld.

De som befinner sig på närmare håll av Österbotten har också fått höra berättelser om odöda som stryker omkring den österbottniska landsbygden och sprider sin smitta till de levande, vilket orsakar uppkomsten av fler odöda. Många misstänker att de odöda som finns i Österbotten styrs av en okänd kraft och att det inte längre är fråga om vanliga odöda, utan något mycket farligare och dödligare än vad man tidigare lyckats skapa och kontrollera. Faktum är att ingen vill uppleva en magisk version av ”The Walking Dead”, inte ens magiker.

I Vasa har Rådet utsett en belöning till den som fångar en magiker, död eller levande.