Kapitel 2: Rötter

 Varulven lyfte sitt huvud mot den månbeklädda himlen och försökte fånga vittringen av sitt byte. Järtecknen som oraklet gett hade förutspått god jakt, men man visste aldrig. Skogen var tyst och ingenting rörde sig. Plötsligt hördes ett ylande. Det var en obekant stämma, men budskapet var tydligt. Det var ett lockrop. Ett kall.

Ett sådant kall hade inte hörts i dessa skogar på många år. Hon kände vittringen av bekanta dofter och hoppet väcktes i henne. Kanske flocken inte var helt förlorad till drogen, storstaden och den den tyranniska alfan som hängt över varulvarna i trakten som en ond vålnad.

Kallet hördes igen, och denna gång höjde hon huvudet mot månen. Månskenet fick raseriet att kom närmare ytan men med en ansträngning trycktes besten tillbaka och hon gav ifrån sig ett svar. Sedan sprang hon, med en fart och syfte som hon inte haft på länge. Det var nästan som att jaga tillsammans i en flock igen.

I gläntan vid ett stort träd fick hon syn på många skepnader. Ett flöde av dofter och känslor sköljde mot henne med överväldigande kraft. Spänning, nyfikenhet, aggression, svett och förväntning, och mitt ibland dem någonting starkare; ett syfte. Gläntan återgav tydlig spåret av Moderns beröring och ingenstans lika tydligt som vid den gamla granen. Stammen var målad med oraklens runor och färgen hade runnit ner mot trädets djupa rötter.

Kanske det fanns hopp...

 

Lajvet handlar om en återgång till varulvarnas grundläggande natur, där man utforskar känslorna: rädsla, ilska, lust, och behovet att dominera. Det handlar också om varulvarnas mentalitet, flocken och deras mysticism. Vi strävar efter att skapa en gemensam lajvupplevelse där man får utforska dessa aspekter och bejaka dessa grundläggande känslor.

Lajvet kommer att ha ett förutbestämt händelseförlopp som ger utrymme för karaktärernas val och ger spelarna möjlighet att styra flockens utveckling. Händelseförloppet ser ut som följande: 1) en konflikt inom flocken, 2) en prövning i form av en vandring där flockens gemenskap ska formas samt förberedelser inför en ritual, 3) en ritual som hela flocken deltar i för att återknyta till sina rötter. Ritualen är det som lajvet bygger mot och som kommer att vara lajvets slutpunkt. Dessa delar kommer att förberedas noggrant i samband med den obligatoriska workshoppen.

Vår vision med lajvet är att skapa en resa, både andlig och fysisk, där man utforskar betydelsen av att vara varulv och hur man hittar tillbaka till en fungerande flock efter ett långvarigt drogmissbruk under ett tyranniskt ledarskap.

För att få en givande lajvupplevelse är det värt att vara aktiv i flockens utveckling och de händelser som utspelar sig samt att skapa statusspel beroende på hurudan roll du spelar. Relationsspel är också viktiga, så det lönar sig att skapa relationer, såväl goda som dåliga, med samtliga medlemmar i flocken. För att ge en trevlig spelupplevelse för andra deltagare är det värt att gestalta alla aspekter av din karaktär och hitta nöjet i att gestalta den fullt ut.

FÖRVÄNTNINGAR

Spelledningen förväntar sig att du som är intresserad av att delta i lajvet gör följande saker:


Som spelare kan du förvänta dig följande saker när du anmäler dig:

PRAKTISKT

Witness II: Rötter arrangeras av Eloria rf. Witness II: Rötter kommer att arrangeras i två omgångar. Den första omgången är på svenska och den andra omgången är på engelska. Detta är främst för att ge möjlighet åt icke-svenskspråkiga att delta i lajvet.

Lajvet: 10.8.2019 (SVE) och 24.8.2019 (ENG)
Lajvplats: Mårdersör, Oravais
Åldersgräns: 15
Beräknad lajvtid: 6–8 timmar + förberedelser och debrief
Lajvet pågår cirka: 15:00–22:00
Ankomst till lajvplatsen: 10:00-12:00.

Pris: 20€ för medlem av Eloria / 25€ för icke-medlem. Betalningsuppgifter hittar du här.

Plats för obligatoriska workshopparna: Kimo UF
Datumen för obligatoriska workshopparna: 3.8.2019 (ENG) och 4.8.2019 (SVE)
Workshop tid: 10.00-18.00

Minimiantal deltagare: 8 st
Maximiantal deltagare: 15 st

Anmälningen öppnar: 1.7.2019. Anmäl dig här.
Anmälningen stänger: 21.7.2019

Spelledare: Calle Tengman & Victor Svarvars

WORKSHOP

Workshoppen inför lajvet är obligatorisk att delta i. Transport till och från workshopplatsen är inte möjlig med allmänna färdmedel. Spelledningen erbjuder skjuts för dem som inte har tillgång till egen bil till och från workshoppen. Detta kan kommas överens om skilt med spelledningen. Under workshoppen kommer deltagarna att få ta del av förberedande övningar och diskussioner kring varulvarnas gruppmentalitet, ritualer samt en steg-för-steg förberedande genomgång av själva lajvet. Syftet med workshoppen är att fördjupa och utkristallisera upplevelsen av själva lajvet samt skapa en förståelse för de olika faserna av lajvet. Innehåller i workshoppen är följande:

Plats för de obligatoriska workshopparna: Kimo UF
Datumen för de obligatoriska workshopparna: 3.8.2019 (ENG) och 4.8.2019 (SVE)
Workshop tid: 10.00-18.00

ROLLER OCH ANMÄLNING

När du anmäler dig till lajvet har du möjlighet att välja en ny eller en gammal roll. För Kapitel 2: Rötter kommer man endast att kunna spela varulv. Om du har en varulvskaraktär som överlevt den första Witness-serien, har du möjlighet att spela den igen. Vänligen meddela om detta i samband med anmälningen. Dessutom kan du meddela ifall du är intresserad av att spela en NPC (non-player character), vilket innebär att du under kapitlet spelar en eller flera karaktärer som kommer in i berättelsen med ett specifikt syfte.

För Kapitel 2: Rötter kommer spelledningen helt att skriva din roll och den kommer att skickas åt dig efter att du har anmält dig. Rollen kommer inte att vara alltför omfattande, eftersom flocken och den gemensamma upplevelsen är viktigare än den enskilda rollen.

Ifall du spelar en karaktär från ett tidigare lajv i Witness-världen så kommer spelledningen att uppdatera rollen enligt behov.

ROLLISTA

Tagna roller markeras med rött. Först till kvarn-principen tillämpas.

Alphahane - Wilk Strazny (NPC)
Den nuvarande flockens tyranniska alpha och ledare.

Alphahona
Koncept: Amazonen.
En viljestark och dominant alphahona som är en stark modersfigur för flocken. 
Kvinnlig roll.
"När du slås ned, res dig direkt och fortsätt."

Orakel
Koncept: Mentorn. 
Är den andliga ledaren för flocken. Är den som tyder järtecken, har kontakt med andevärlden och leder ritualer. 
Har en bärande roll under lajvet. 
"Görandet är ofta viktigare än resultatet."

Orakel-lärling
Koncept: Barnet. 
En ung och nyfiken individ som älskar äventyr och ser möjligheter överallt. Ska växa och lära sig vad det innebär att vara orakel.
"Var envis med dina mål men flexible med dina metoder."

Ulv 1
Koncept: Krigaren. 
Jobbar ständigt för flockens säkerhet och reagerar stark på hot mot flocken. Är lojal och plikttrogen. 
"Att vara en krigare innebär att vara äkta varje stund av ditt liv."

Ulv 2
Koncept: Kritikern. 
Tar det säkra före det osäkra. Vill hitta sin styrka men är oerfaren och osäker. Hyset ett missnöje mot flocken och tvivlar på framtiden.
"Det finns inget igår, inget imorgon, det är allt samma dag."

Ulv 3
Koncept: Förmedlaren. 
Är en diplomatisk och tolerant individ som är nöjd med tillvaron. Ser nytta med att vara både människa och varg.
"Bästa diplomatin börjar med att lära känna varandra.”

Ulv 4
Koncept: Idioten. 
Hjälpsam, godtrogen och öppen med sin avsikt. Är en följare som lyder och ger rum åt andra.
"Livet är enkelt, men vi envisas med att göra det invecklat."

Ulv 5
Koncept: Odjuret. 
Är självisk och vresig av sig. Har lätt för att bejakar besten och avskyr människor.
"Makt ges inte åt dig. Du måste ta det."

Ulv 6
Koncept: Utmanaren. 
Ogillar stagnation och status quo. Är rastlös och passionerad samt den som ifrågasätter beslut.
"Var aldrig nöjd med det rådandet läget." 

Ulv 7
Koncept: Skalden. 
Den som skämtar, berättar historier och minns gångna tider. Balanserar humor med allvar.
"Underhåll och hoppas att folk lärt sig än att ha undervisat folk och hoppas att de lärt sig något."

Hund/Dog
Koncept: Betraktaren. 
Är den som är filosofisk och observant av sig. Är flockens hackkyckling på grund av ett men.
"Att ge upp betyder inte alltid att du är svag."

Ungdjur 1
Koncept: Bad boy/girl. 
Gillar att framhäva sig och bryr sig inte så mycket om vad andra tycker. Söker efter tillhörighet.
"Jag är tuff, jag är ambitiös och jag vet exakt vad jag vill."

Ungdjur 2
Koncept: Drömmaren. 
Är en idealist och mån om att göra allting rätt för flocken. Vill framstå som en god och rättfram person.
"Alla våra drömmar kan uppfyllas om vi har modet att jaga dem."

Ungdjur 3
Koncept: Uträttaren. 
Lever i nuet och ser handling som viktigare än ord och kunskap. 
"Det finns de som genom genomför saker och de som påstår att de har genomfört saker."

Skabbpäls
Koncept: Överlevaren.
En individ som är påhittig och självständig. Försöker hitta tillbaka till flocken. 
"Att leva är är att lida, att överleva är att finna mening i lidandet."

NPCer: 
2 vittnen
Varulvsande

Gamla roller

Nedan listar vi gamla roller som överlevde den första lajvserien 2009–2010. Syftet är att knyta an till det som varit och skapa kontinuitet. Dessa gamla karaktärer kan endast spelas av den spelare som gestaltade dem då. Spelare kan också välja att ha en gammal roll som b-roll, ifall tillfälle ges.

Gamla varulvsroller: