Vision

Witness: The Good Night Chronicles är den andra serien i Witness-världen, som spelledarna Vicke och Calle skapade 2009. Lajven utspelar sig i en alternativ verklighet där monster och andra övernaturliga varelser är verkliga och existerar utan att människor vet om dem. Berättelsen utspelar sig i realtid under 2019. Lajvseriens genre är modern, mörk, urban fantasy med inslag av skräck.

Vårt mål med serien är att ge dig som spelare en möjlighet att få ta del av en intressant och tankeväckande berättelse som har många lager av hemligheter, mysterier och filosofiska tankar. Vi vill också skapa konfliktfyllda situationer, eftersom konflikter skapar handling, vilket bidrar till att berättelsen går framåt och att karaktärsutveckling sker. Vi använder oss av aktuella och klassiska teman så som intolerans, populism, det goda mot det onda, samt kamp om makt och om överlevnad.  Vi strävar efter  att vara transparenta i skapandet och skrivandet av serien samtidigt som vi hoppas på att kunna överraska er med nytt material och nya lajvidéer.

Denna gång skriver vi lajvkapitlen som egna fristående historier. Genom kapitlen löper en röd tråd som slutligen formar en större helhet. För spelarnas del betyder det att det går lika bra att delta i enskilda kapitel som i flera kapitel. Fördelen med att delta i flera av kapitlen är att man får en överblick av hur de val man gjort under ett tidigare kapitel påverkar fortsättningen.

Till skillnad från den första serien ligger fokus denna gång på monstrum, de icke-mänskliga grupperingar som existerar i Witness-världen. Under seriens gång finns det också en möjlighet att spela samma roll flera gånger. Du kan diskutera med spelledningen vilka möjligheter du har att spela samma roll i kommande kapitel. Det är även möjligt att spela NPC:er (non player characters), som kommer in i berättelsen med klara målsättningar och sedan försvinner ur berättelsen när de fullgjort sitt syfte.

Vi hoppas på och uppmuntrar er som spelare att ta tillfället i akt att utmana er själva genom att pröva på en karaktär som ligger utanför er bekvämlighetszon. Vi tror att det är det enda sättet att utvecklas som lajvare och som medmänniska, och att detta kommer att ge ett intressantare lajv.