Praktiskt

Witness: The Good Night Chronicles är den andra lajvserien i en parallell övernaturlig värld. Berättelsen har skapats av Victor Svarvars och Calle Tengman, inspirerade av bland annat White Wolf Entertainment – World of Darkness. Berättelsen som utspelar sig är en fortsättning i realtid på händelserna åren 2009–2010.

Serien består av flera lajvkapitel som arrangeras under året 2019 i Österbotten, Finland. Serien arrangeras av Finlands Svenska Rollspelsförening Eloria rf.

Genre: Övernaturligt, skräck, modernt, pervasive, stämning.

Regler: Under lajvet tillämpas Elorias allmänna lajvregler med eventuella avvikelser. Dessa avvikelser kommer att listas skilt för varje lajv enligt behov. De lajvspecifika reglerna hittar du här.

Beväpning: Under lajvet kommer latexvapen och leksaksvapen att användas. Alla vapen ska godkännas av spelledningen i samband med förberedelserna inför lajvet.

Klädsel och sminkning: Klädsel och sminkning ska ske i enlighet med den roll man spelar. Moderna kläder fungerar bra för samtliga roller. Eftersom lajvkapitlen kommer att utspelas under olika tider på året bör man välja kläder som är passliga för årstiden och de omständigheter som lajvet utspelas i.
Spelledningen ansvarar för att grundsmink finns tillgängligt inför varje lajvkapitel. Specialsminkning står spelaren för själv. Eventuella frågor om klädsel eller sminkning riktas till spelledningen.

Mat: Spelaren står själv för matkostnader under lajvets gång. Spelledningen meddelar på förhand hur matpauserna kommer att arrangeras i samband med lajvkapitlet.