Priser och betalning

Priser

Pris för medlemmar

20 € för medlemmar

Priser för icke-medlemmar

25 € för icke-medlemmar

Utländska spelare med eventuella frågor angående betalningen uppmanas ta kontakt med spelledningen (calle.tengman@gmail.com).
Lajven är ideella, vilket betyder att alla deltagaravgifter används för att täcka lajvkapitlets utgifter.

Tips: Ekonomiskt kan det löna sig att bli medlem i rollspelsföreningen Eloria, ifall man ämnar delta i fler lajvkapitel.

Betalning

Kontonummer: FI05 5670 0820 1902 86
SWIFT/BIC-kod: OKOYFIHH
Mottagare: Eloria rf
Referensnummer:16023

Sista betalningsdatum för lajvet är 28.07.2019 (en vecka efter att anmälningen stängt). Om betalningen sker från ett annat konto än deltagarens, eller om betalningen gäller fler än en person, lämnas referensnumret bort. Istället bör deltagarens eller deltagarnas namn och lajvets namn anges i meddelanderutan. Dessa uppgifter är viktiga för att avgiften ska noteras rätt.

Ifall betalningen inte är gjord inom utsatt tid, det vill säga en vecka efter att anmälningen stängts, så kommer ens anmälning inte längre att vara giltigt och man behöver anmäla sig igen. Detta gör man genom att vara i direkt kontakt med spelledningen.

Förfallodatum

Kapitel 1 - Jazzfinger Club: 2.12.2018
Kaptiel 2 - Rötter: 28.07.2019