Bakgrundshistoria 2009–2010

3 oktober 2009

Under året 2009 utspelade sig märkliga ting i Österbotten. Det började med att en desperat galning kidnappade en skara människor och släpade in dem i ett spökhus i Vörå. Kidnapparen dog, människorna fann sig inlåsta i huset i sällskap med en skara oroliga andar. Genom att kommunicera med andarna och söka igenom huset kunde människogruppen snart pussla ihop en historia kring vad som skett i huset för länge sedan. Detta ledde dem till en sammandrabbning mellan två vålnader: Tant Sofie och Hammarvåldnaden. Människogruppen valde att tro den tidigare husägaren Tant Sofie, vilket gjorde att de kunde ta sig ut ur huset med Hammarvåldnadens hammare. Huset stängde sig sedan igen och andarna blev kvar inuti.

Fem människor hade bevittnat det övernaturligas existens den tredje oktober 2009. Dessa individer blev vittnen och de fann snart att de inte var ensamma och att världen var mycket mer annorlunda än vad de dittills hade trott.

21 november 2009

Året var ännu inte slut. En magikerlärling vid namn Patrik Rautavaara hade kommit till Österbotten och ansåg detta vara ett ypperligt ställe för att utöva nekromanti. I Solf skola hölls ett föräldramöte, där det bjöds på gräddtårta till kaffet. Magikerlärlingen hade förgiftat tårtan och snart hade han en hög färska lik att kasta sin kristalldrivna magi på. Förtrollningen var en framgång.

Samtidigt hade de fem vittnena tagit sig till skolan, kallade via ett telefonsamtal från ett av magikerns kommande offer. Vittnena tog sig in och fann sig straxt inlåsta. Skolan var fylld med döda människor, som snart började röra på sig och attackerade vittnena. En skräckfylld kamp mot gengångarna tog vid, vilket gjorde att vissa av vittnena miste livet. Överraskande nog hade en del av vittnena utvecklat övernaturliga förmågor, som de kunde använda för att överleva. De hittade också andra levande människor, som tagit sig in och blivit inlåsta i skolan, och såg dessa bli brutalt lemlästade.

Just när allt hopp verkade vara ute, hittade de överlevande vittnena en tunnel som ledde från skolans källare under marken och ut till friheten. Kvar lämnade de en skrattande magiker, som kunde konstatera att experimentet varit en succé.

6 februari 2010

Tidigt år 2010 stötte vittnena för första gången på den lokala varulvsflocken. Flockens alfahane hade försvunnit och flocken var till följd av detta i obalans. Vittnesgruppen hade själv mycket att tänka på, med tanke på Viola Wiiks återkomst. Wiik, ett tidigare vittnet som dött under sammandrabbningen i Solf skola, hade återuppväckts av magikern Rautavaara. Vad hon nu var, mänsklig eller odöd, kunde ingen säga med säkerhet. Samtidigt stötte vittnena på överlevande från en utbrytande sekt vid namn Lahm Sabbath. Sektens ursprungsgrupp blev alla dräpta som följd av mystiska omständigheter, vilka Lahm Sabbath undersökte. Under kvällen blev sektmedlemmarna dräpta av mystiska människor med svarta ögon.

Under kvällens lopp blev varulvarna medvetna om att vampyrerna låg bakom kidnappningen av deras alfahane. Varulvar och vittnen förenade sina krafter för att angripa ett vampyrfäste i Västervik i Vasa. Där fann de alfan Wulver kedjad och fjättrad och slogs tills de kunde frigöra honom. Händelsen skapade en god relation mellan vittnen och varulvar.

24 april 2010

En samling människor, däribland vittnena, hade blivit sammankallade till en mindfullness-föreläsning ute i den österbottniska periferin. På plats fanns även vissa av vittnenas närstående,plus alla utomstående. Under helgen insåg deltagarna att såväl föreläsaren som de själva hade minnesluckor, där de enligt andra hade uppfört sig särskilt aggressivt. En demonisk ande, senare känd som ”djävel”, besatte kropp efter kropp och njöt av att orsaka så mycket osämja och ilska som möjligt, där den hoppade vidare via beröring från person till person.

Samtidigt drog en sällsam karaktär (senare kallad sigillvålnad) omkring på området. Det framkom att det var frågan om en gammal mänsklig varelse som legat i ide på området och nu vaknat med en särskild hämdgirighet i sinne. Med hjälp av utomstående krafter och ritualer lyckades vittnena dels besegra sigillvålnaden, dels fånga och fjättra djäveln i en trälåda. Vittnena levde ännu en natt, men det samma kunde inte sägas för alla deras anhöriga.

3 juli 2010

Abnormaliteter i skogen utanför Vasa drog vittnenas uppmärksamhet till sig. Det visade sig vara frågan om en portal mellan parallellvärlden Fae och den mänskliga verkligheten, som släppte igenom fae-väsen. Vittnena fick uppleva att fae-väsen är något mycket annorlunda från människor och att deras vilja att göra avtal med människor är något som i alla situationer behöver behandlas med försiktighet.

Det visade sig att den tillfälliga öppningen till den mänskliga dimensionen hade varit oauktoriserad och självaste Fursten av Fae kom till platsen för att stänga denna och förhindra att fae-väsen, svagare eller kraftigare, skulle dröja för länge utanför Fae. Vittnena var glada nog att undfly fae-väsendenas sällskap med sin fria vilja i behåll.

21 augusti 2010

Historien gick tillbaka i tiden, tills när staden Vasa grundades av vampyrer. Dessa hade kommit över från Sverige och tillsammans med sina underlydande tjänare beslutat sig för att slå sig ner i området. På den tiden var det frågan om Korsholms område, som först måste erövras. Men vampyrernas dominans har alltid grundat sig på ett långtida inflytande.

Ett hopp framåt i historien kunde konstatera att vampyrerna i Vasa område hade förstärkt sina positioner. Influenser från Ryssland hade dock hotat deras närvaro och måste elimineras innan vampyrerna kunde gå vidare i sina planer. Vampyrernas egna värsta fiender har genom tiderna förblivit de själva. Detta kunde även nu konstateras.

Slutligen visade historien nutid, där vampyrerna fick möta ett nytt fenomen, nämligen människor som vaknat till ny övernaturlig kraft, som i vissa fall gav dem möjlighet att sätta sig upp mot och rent av skada den vampyriska övermakten. Detta tvingade vampyrerna att omvärdera sin maktposition och fundera på hur det mänskliga samhället i fortsättningen skulle styras.

23 oktober 2010

En gemensam dröm samlade vittnena än en gång. I drömmen fick de möta både motståndare och allierade som de tidigare haft att göra med. Drömmen visade dem såväl deras största framgångar som deras största nederlag och samvetskval. Samtidigt kunde drömmen också ge vittnena en förvarning om vad som komma skulle och ge dem en insikt om vad som hänt i Birka för länge sedan, där en grupp människor hade blivit kallade att med sina själar bortom döden hålla en förbannad kista förseglad för all framtid.

Beväpnade med denna kunskap kunde vittnena gå vidare med en större självinsikt och övertygelse än tidigare.

20 november 2010

En magiker hade under denna kväll förflyttat och börjat bearbeta den förbannade kistan, som förblivit i Österbotten sedan vikingatid. Vittnen, fae-väsen, vampyrer och varulvar sammanstrålade vid Kvelvax Uf för att möta detta hot tillsammans, under det som senare skulle kallas ”Stormnatten”. Ändå var det nära att det inte skulle ha varit tillräcklig, i och med att magikern misslyckades med sin magi och kistans inneboende demon slet sig fri.

En demon är både allsmäktig och genomdestruktiv och kunde omöjligen bekämpas under denna kväll. Däremot hittade man med gemensamma krafter ett ställe i Kvelvax Uf där verkligheten var tunnare och där en port mellan världen och kaosdimensionerna kunde öppnas. Man lyckades tvinga demonen genom öppningen tillbaka till sin hemvärld. Genom ett fea-väsens självuppoffring lyckades man stänga porten till kaosdimensionen och därmed säkra den mänskliga världens framtid.

Det man har lärt sig under åren 2009–2010 var att det övernaturliga, både vittnen och monster, kunde enas och övervinna gemensamma faror som hotade dem. Trots helt olika förutsättningarna kunde man hitta gemensam mark och en framtid där både det mänskliga och det övermänskliga kunde samexistera.