Förväntningar

Spelare kan förvänta sig följande: Lajvkapitel där spelledningen har gjort sitt yttersta för att skapa intressanta spelsituationer, beakta individuella spelarönskemål, samt skapa intriger och hemligheter som karaktärerna kan välja att utforska. Spelledningen sätter mycket tid på berättelsen och händelser inför varje kapitel, men låter karaktärernas ageranden avgöra hur det kommer att gå. Under kapitlen används eventuella metatekniker i syfte att förbättra spelbarhet och känsla.

Varje karaktärsroll är lika viktig, vare sig det är en ordinarie roll eller en NPC-roll, en nyskriven eller en tidigare spelad roll. Det finns möjlighet att spela samma roll i flera kapitel, vilket gör att karaktären kan dra nytta av vad den har varit med om tidigare. Om karaktären skulle dö och det fortfarande finns någorlunda speltid kvar i kapitlet, ser spelledningen till att spelaren får en ny roll, eller kan ta en tidigare förberedd karaktär i spel. Spelledningen uppmuntrar till ”out of the box”-tänkande och kreativt intrigerande spelare emellan.

Rent praktiskt kommer spelledningen att i god tid och på ett tydligt sätt publicera all nödvändig information kring kommande kapitel, ta upp och beakta specialkrav hos spelare (dieter, allergier, medicinering, fobier, osv.), och förbereda varje kapitel i form av utskick eller verkstäder när det behövs. Spelare får efter varje anmälan en elektronisk bekräftelse om sitt deltagande. Spelare kan kontakta Sandra (sandra.j.holmqvist@gmail.com) för att diskutera eventuella om önskemål inför ett lajvkapitel.

Spelledningen önskar sig: Att spelare bidrar till att göra lajvserien så bra som möjligt. För att spelaren ska få en insyn i världen och dess mysterier, samt hur världen fungerar, behöver spelaren läsa igenom de texter som finns på hemsidan. Därtill ska man läsa igenom eventuella utskick från spelledningen. För att spelaren ska få en givande upplevelse medverkar spelare aktivt vid skrivandet av sina roller, bidrar under lajvkapitlet till intressanta händelser som driver berättelsen vidare samt hjälper med att stödja andra spelare i deras karaktärsgestaltning. Efter lajvkapitlen begär spelledningen feedback från spelarna, samt en kort redogörelse för vad karaktären har gjort. Detta behövs för att möjliggöra att karaktären kan återkomma och för skrivande av nästa lajvkapitel.

Rent praktiskt önskar spelledningen att spelare anmäler sig och betalar deltagaravgiften inom utsatt tid. Man bör också delta i obligatoriska workshopar som ordnas inför ett lajvkapitel.