Relationer fraktionerna emellan

Allmänt om relationerna

Syftet med denna text är att ge en generell överblick av attityderna till och inställningen mellan de olika övernaturliga grupperingarna. Texten är dock riktgivande och behöver inte stämma för individerna inom en viss grupp.

Fae

Fae-väsen kommer överlag bra överens med individer som inte utgör ett hot mot dem. Magiker, vampyrer och djävlar kommer fae-väsen inte överens med. Vampyrer är ofta ute efter deras blod, medan magiker ofta ser fae-väsen som kraftkällor för sin egen magi. Djävlar är fae-väsens raka motsats och ärkefiende. Fae-väsen kommer alltid att vara på sin vakt kring individer från dessa grupper. Varulvar och fae-väsen kommer väl överens och kan även hjälpa varandra när tillfället så kräver. Samma sak gäller överlag för väsen och vittnen. Man bör dock minnas att ett fae-väsen sällan gör någonting utan att vela ha något i utbyte.

Kaosvarelser

De andra övernaturliga grupperna undviker såväl djävlar som demoner till varje pris. De vill inte ha någonting att göra med dem. Kaosvarelser är ondska i sin renaste form och eftersträvar endast kaos och förstörelse.

Magiker

Magiker är väldigt illa omtyckta av resten av de övernaturliga grupperna och håller sig vanligtvis för sig själva. Speciellt illa omtyckta är de av fae-väsen, eftersom magiker i alla tider utnyttjat dem för deras magiska egenskaper. Magiker förhåller sig överlag neutrala till resten av de övernaturliga grupperna, ifall inte en magikers göromål kräver att de är i kontakt med dem. Magiker ser på resten av de övernaturliga grupperna som en ändlös rad av möjligheter till att utöka sin egen kraft och sitt kunnande. Detta är en av orsakerna till att ingen vill ha något att göra med en magiker, ifall det kan undvikas. Trots all hets mot magiker, måste man komma ihåg att magiker kan behövas för att hjälpa till att lösa magiska problem eller besvär. Däremot finns det för närvarande en belöning på magiker, döda eller levande, i Österbotten.

Odöda

De odöda är en grupp som det finns väldigt blandade åsikter om. Gengångare vill ingen ha någonting att göra med, ifall det kan undvikas. Förutom att de är livsfarliga och svåra att stoppa, finns det en instinktiv motvilja mot dem. Bäst är att fly eller försöka förgöra dem så snabbt som möjligt. Spöken kan däremot vara både till hjälp och till förtret, beroende på vad spöket själv vill. Man bör dock vara på sin vakt med dem eftersom de är väldigt känsliga och oförutsägbara i sina handlingar.

Vampyrer

Vampyrer förhåller sig i allmänhet neutralt till de flesta övriga övernaturliga grupperna, med undantag av varulvarna som de har hatat i tusentals år. Vampyrerna försöker alltid hitta möjligheter till att ha samröre med andra, oavsett om syftet är social samvaro, ekonomisk eller personlig vinning. De är fascinerade av och frestas av fae-väsendenas magiska blod, men försöker i övrigt hålla sig på avstånd från dessa vandrande lockelser.

Varulvar

Varulvar är, sin vildsinta natur till trots, tämligen vänliga gentemot de övriga grupperna. Undantagen till detta är vampyrer och gengångare. På grund av sin hetlevrade natur föredrar varulvarna att vara med sin flock, eller med besläktade människor. En varulvs förhållningssätt till en individ eller en grupp varierar mycket från varulv till varulv, men man bör komma ihåg att flockmentaliteten är den som dominerar i första hand.

Vittnen

Vittnen upplever de fae-väsen, vampyrer och varulvar som löst allierade i nuvarande situation och är således tämligen neutrala gentemot alla. Vittnen skulle ändå inte vara vittnen om de inte i grunden upplevde de övriga som något slags hot. Överenskommelser och fred kan slutas, men ett vittne kommer alltid att vara på sin vakt omkring övernaturliga individer och grupper.