Allmänt

Världen är farligare än man tror. Övernaturliga varelser lurar i skuggorna eller vandrar i lönndom bland människorna på gatan. Det  finns också människor som bevittnat sanningen, lyckats överleva och som numera kallar sig för vittnen.

Vanliga människor känner inte till existensen av magi eller övernaturliga varelser. Både vittnen och de övernaturliga varelserna (monstrum) är överens om att det bör förblir så. Ifall sanningen om det övernaturliga skulle bli allmän kännedom, är risken stor att det skulle sluta i kaos. Monstrum har genom historien nästlat sig in i och påverkat samhället runt dem. Mycket av maktspelet i världen har styrts av övernaturliga händer från kulisserna. För närvarande råder en skör fred mellan vittnena och intelligenta monster (gemensamt kallade monstrum) i Österbotten.

Vittnen och monstrum har under de senare årtiondena blivit medvetna om att världen består av fler än en dimension. Den ”värld” som vi känner är i själva verket endast en liten del av helheten. Den synliga verkligheten är nära sammanknuten med bland annat dödsriket, Fae-riket och något som kallas för Kaosdimensionen.

Det enskilt största hotet mot verkligheten är Kaosdimensionen. En del av världshelheten är nämligen redan förlorad och håller på att försvinna ner i detta virvlande svarta hål. Dimensionen har sina egna destruktiva livsformer. Skulle en sådan varelse få härja fritt i verkligheten, finns det ingen som vet hur mycket skada den kunde förorsaka. Dess blotta närvaro är i sig tillräckligt för att korrumpera och förvrida sin omgivning bortom all igenkänning.

Fraktioner

Det finns mer övernaturliga varelser i Österbotten än vad någon skulle tro var möjligt. Det finns också människor (vittnen) som utvecklat övernaturliga förmågor. Vanliga människor känner inte till det övernaturligas närvaro, och det övernaturliga gör sitt yttersta för att hålla det så.

Här följer en kort beskrivning över samtliga fraktioner. För mera information om de olika fraktionerna samt om deras relationer till varandra, klicka på länkarna för att läsa mera om dem.

Vittnen är människor som kommit i kontakt det övernaturliga och överlevt. Händelsen har väckt vilande krafter hos dem och ju mer de kommit i kontakt med varelser och väsen, desto starkare blir krafterna. Alla krafter är anknutna till vittnets personlighet och övertygelser. Vittnena är i nutid den starkaste fraktionen och har tagit på sig att fungera som vaktstyrka över det övernaturliga samhället.

Fae är magiska varelser från en parallelldimension. Deras hem har korrumperats av kaos-energi och häcken (barriären) mellan dimensionerna är stängd. Väsendena lever i exil och kämpar för att överleva i en värld som de aldrig varit menad för. Eftersom det finns så lite magi att tillgå, svälter väsendena och blir mer och mer mänskliga, med allt vad det innebär såväl fysiskt som psykiskt. Fae kan ge löften och göra magiskt bindande avtal för de involverade.

Kaosvarelser finns i kaosdimensionen och är till sin natur förstörare. De kommer (vad man vet) i formerna djävlar och demoner. Djävlar saknar egna kroppar och besitter människor och varelser genom fysisk beröring. De älskar att ställa till med illvilja, men har ingen ambition utöver sitt eget höga nöje. Demoner är våldsamt kraftfulla varelser som kan förstöra världar och vars blotta närvaro är korrumperande. Kaosvarelser kan inte dö, endast fördrivas dit de kom ifrån.

Magiker är människor som lärt sig att använda ockult magisk kunskap och med den, forma om världen. Magikernas krafter skiljer sig från vittnenas förmågor eftersom de är ett resultat av kunskap, hjälpmedel samt en mycket stark vilja. Om magiker blandar sig i världens skeenden gör de det vanligen genom manipulation, intrigerande och mellanhänder. Endast i nödfall eller om insatserna är tillräckligt höga smutsar de ner sina händer. Magikerna har ett välförtjänt dåligt rykte för att vara skoningslösa mot övriga övernaturliga varelser. Därtill har de ofta en egen hemlig agenda för att få mera makt.

Odöda är döda människor och varelser som blivit kvar i världen eller som har kallats tillbaka från dödsriket. De är endera spöken eller gengångare. Spöken saknar kropp, har en personlig agenda och vissa krafter som de använder för att påverka som omgivning. De behöver ett fysiskt ”ankare” för att hålla sig kvar i världen, ofta i form av en levande person eller ett föremål. Gengångare är spöken som är fångade i animerade döda kroppar, vilka samtidigt fungerar som deras ankare. De döda kropparna är stryktåliga och kan vara smittobärare. Gengångare skapas genom magi, medan spöken är följden av någon typ av tragedi.

Vampyrer är människor som smittats med vampyrism, vilket är en slags magi som sitter i vampyrens hjärta. De kräver levande blod för att fortsätta existera och använda sina övernaturliga förmågor. Alla vampyrer är känsliga för solljus, går i dvala under dagen och omger sig ofta med tjänare som sköter deras ärenden. De är odödliga och har över tid samlat makt och rikedomar. Därtill har de inflytelse i människornas samhälle som de påverkar från skuggorna. På senare tid har vittnena sett till att vampyrerna förlorat det mesta av makten och rikedomarna, vilket gör deras oliv ytterst svårt.

Varulvar är en egen art av varelser. De är människor som föds med en varulvsgen. De har huvudsakligen två former: människohamn och varulvshamn och kan växla mellan dessa enligt behov. Undantaget är fullmånsnätter som tvingar dem till varulvshamn. I människohamn har varulvarna god kraftfull fysik, en extremt snabb ämnesomsättning och skärpta sinnen. Detta mångdubblas i varulvshamn. Instinkterna och flockmentaliteten är stark hos dem. De tror på traditioner och har en förenklad livssyn.

Relationerna mellan de olika fraktionerna är invecklade, trots att de ofta uppfattas som svart-vita.