Regler

Kapitel 1. Jazzfinger Club

Eloria allmänna lajvrgeler gäller för Jazzfinger Club.

Följande saker avviker dock från Elorias allmänna lajvregler: 
- VERITAS-systemt är ersatt med Meta of Consent/Medgivande-meta

Meta of Consent/Medgivande-meta

Medgivande-meta är nytt för Eloria, men används internationellt. Detta metasystem ersätter Veritas-systemet. Det används för fysiskt, magiskt och socialt spel, det vill säga för det mesta.

Metan fungerar med kodorden "verkligen verkligen". Det kan arbetas in i konversationen, exempelvis: "Eftersom jag är en så charmig och sympatisk individ tror jag att du verkligen verkligen vill hjälpa mig med detta."

En spelare som får ett förslag med "verkligen verkligen" före kan alltid säga nej till det:

  1. Du kan säga nej ifall förslaget är sådant att du som spelare personligen känner dig besvärad eller obekväm med det. Du får även använda säkerhetsordet "Eloria" precis som tidigare.

  2. Du kan även säga nej ifall det föreslagna är något som inte alls passar med din karaktär. Spelar du muterad zombie med tentakler kommer du knappast att vilja förhandla med någon om priset på te.

  3. Slutligen kan det vara skäl att säga nej ifall det föreslagna skulle leda till dåligt rollspelande eller göra lajvet direkt sämre för medspelare, exempelvis förslag om att döda din karaktär utan bra anledning eller show. En bra dödsscen är värd att satsa på och bygga upp till. Den passar dessutom vanligen bäst mot slutet av lajvet.

Om någon föreslår något du som spelare inte vill gå med på för din karaktärs räkning, kan du själv föreslå något annat i stället, och se om ni kan komma överens om vad som vore bra att spela. Behövs det kan ni till exempel gå OFF en stund och diskutera. Sedan spelar ni ut det.

Medgivande-metan handlar centralt om två saker:

  1. Gemensamt skapande av ett bra rollspel mellan spelare. Varje spelare har full kontroll över sin karaktärs öde. Det betyder att inget händer karaktären ifall inte spelaren ger sitt medgivande till det. Inget bra, inget dåligt, kanske ingenting alls. Försök ge förslag till spel, involvera andra spelare och se vad som händer.

  2. Tillit. Vi är noga med att ingen kan tvingas göra något de inte ger medgivande till under detta lajv. Man får alltid säga nej. Vi är alla på lajvet av samma orsak: för att ha roligt. Om det byggs tillräckligt med tillit mellan spelarna, kan man faktiskt lajva djupare och svårare saker tillsammans och kanske våga mera.

Sammanfattningsvis går medgivande-meta ut på att genom kodorden "verkligen verkligen" föreslå spel åt motspelaren. Eftersom varje spelare bestämmer sin rollkaraktärs öde kan föreslaget spel accepteras, nekas eller alternativt spel föreslås i retur. Allt bygger på gemensamt skapande av spel och tillit mellan spelarna. Vi är alla där för att ha roligt.